Öğrenci Projeleri

Data Science Bootcamp programında 1. Haftanın sonunda öğrencilerimizin tamamladığı projeler

Exploratory Data Analysis in Fifa20

Hello, I mentioned the course I took in the first writing. In the first week of the course, we saw pandas, matplotlib, seaborn lessons.(I will share my notes about each one.)Then we were asked to do a project within 1 week. This project is an EDA (Exploratory Data Analysis) .The project was given to practice what we learned in the first week.

Is Turkey in The Earthquake Risk Zone?

I completed Bootcamp’s 1st week at Istanbul Data Science Academy. My first Project is EDA(Exploratory Data Analysis) and I chose a data set which name is The Earthquakes in Turkey between 1910–2017. In the recent years, we saw a lot of earthquakes in Turkey. Sometimes that was lower magnitude but sometimes bigger than usual. Because of that ı prefer to choose this data set primarily. Firstly let me explain yours earthquake and earthquake types.

n-Corona Virus 2019 Data Analyse (EDA)

Hi, i worked on n-Corona Virus 2019 dataset. In Istanbul Data Science Academy we worked on EDA (Explore data analyses) and after , every student made a project about that topic. I made this project only after the 1 week study. My topic was n-Corona virus analysis. As i talk about dataset, %27 data null (NaN) on country/Reigon column. I chanced , Nan values to “Unknown”

Bir Datascientist Adayının Günlüğü

Veri bilimci olmak adına çıktığım yeni macerada sizlere eğitim süremiz boyunca yapacağımız 5 projeden ve öğrendiklerimden bahsederek bu güzel macerayı paylaşmayı hedeflemekteyim. Bugün sizlere ilk projem olan AirBnb datası kullanarak New York’ta Nerede kalınır sorununa cevaben hazırladığım EDA projesinden bahsedeceğim.

Dünya’mızı 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz?

Istanbul Data Science Academy’de ilk haftanın ardından yaptığım Exploratory Data Analysis (EDA) projemi dün sundum. Bu yazıda size gerçekleştirdiğim projenin arkasındaki hikayeyi anlatacağım.

E-ticaret ilk projem

Veri Bilimi üzerine gerçekleştirdiğim, gerçek anlamda, bu ilk projemden sizlere bahsetmek isterim. Bu projeyi IDE ortamı olarak Anaconda -Jupyter platformunda gerçekleştirdim. Veri setimi, kaggle’dan e-commerce (e-ticaret) csv dosyası şeklinde aldım.

Exploratory Data Analysis on Youtube Statistics

This article is prepared to present the pieces of information about the data analysis that I did on youtube statistics. Firstly, you should know that English is not my main language so I’m waiting for your comments about my writing flaws. So let’s start.

ML modellemesi ile güneş enerjisi üretim tahmini oluşturmak

Önceki paylaşımlarımın birinde veri analizi,görselleştirme ve temizlenmesi konularına değindim, şimdiki blog paylaşımımda ise biraz ileriye giderek EDA (Explotary Data Analysis) ve ML (tr. Makine Öğrenimi) model kurulumuna başvuracağım. Bu aşamalara gelmeden önce kullanılacak olan veriyi ve çözüm bulmayı hedeflediğimiz soruna bakalım.

EDA ile Suç Oranları Analizi

Veri dünyasına giriş yapanların öğrenmesi gereken konuların arasında yer almaktadır veri işleme ve görselleştirme adımları. Bu aşamada yapılması gereken detaylı adımlar bulunmaktadır, fakat bu paylaşımımda genel bilgileri ileterek sizleri bilgilendireceğim.

The Volume of Ethereum (ETH)

This is a Regression project that is my second project at Istanbul Data Science Academy. Cryptocurrencies are becoming so popular nowadays. So, what is cryptocurrency? Cryptocurrency is a digital or a virtual currency that is secured by cryptography which is a method of protecting information and communications that allow only the intended recipient to view its contents.

Linear Regrasyon

Data science akademi bootcamp eğitimizin birinci ayında ki ikinci projemizde linear regrasyon üzerine bir proje oluşturudum. Aslına bakarsanız bu çalışmamı daha önce sizlerle paylaşacaktım lakin web scraping ile veri alma denemelerinde çok fazla zaman kaybettiğimden( Genelde siteler veri alırken sizi kestiklerinden hedeflediğim siteleriden veri alamadım) projeyi hazırlayıp derlemek uzun sürdü. Vakit kaybetmeden projemi yapmak için Kaggle de yer alan diamonds verisini ele aldım.

Predicting Istanbul Stock Exchange Relationship With Seven Other International Index

Bu veriler UCI’ den alınmıştır. 2009–2011 yılları arasındaki Borsa İstanbul ve 7 Uluslararası kapanış endekslerini içerir. Bu projedeki amacım Borsa İstanbul bu 7 farklı endeksten nasıl etkilendiğini bulmaktı. Bootcamp’da öğrenemeye başladığımız makine öğrenmesi algoritmalarını yavaştan denemeye başlamak ve bunlardan nasıl sonuçlar elde ettiğimizi görmek temel amacımdı. Linear Regression, OLS, Ridge ve Cross Validation model için esas aldığım yöntemlerdi.

Wind Turbines:Prediction of the Capacity

As Istanbul Data Science Academy students, we were tasked to build a linear regression model to do our second individual project. As an engineering student, I wanted to use this algorithm to solve a problem in the energy field, so I picked up a dataset from the U.S. Geological Survey to predict wind turbines capacity. Well, as far we know our world has limited sources, therefore significant transformations are happening in this decade. We all know about Tesla, solar panels and, wind turbines but still, these renewable energy systems aren’t that efficient.

US Health Insurance Marketplace

This is a classification project which is my third project at Istanbul Data Science Academy. Health care in the United States can indeed be very expensive. The main purpose of health insurance is to reduce such costs to more reasonable, affordable amounts. I wonder which type of insurance is preferred according to the tobacco usage; dental or medical. I transferred data from here and used 3 datasets called Benefits and Cost Sharing, Rate, and Plan Attributes.

Havayolu şirketlerinde overbook uygulamasına ML çözümü

Gerçek dünya sorunlarına çözüm üretmek için odak noktamız havayolu sektörü oldu. Çalışmamız amacı, havayolu şirketlerine ek getiri sağlayan `overbook` uygulamasının hangi uçuşlarda kullanılabileceğinin yüksek olasılıkla tahmin edilebilmesidir. Havayolu firmaları satışa sunduğu seferin biletlerine ek olarak, yolcuların uçağı kaçırma, geç gelme ya da zamanında yapmadığı check-in işlemlerinden dolayı uçağın kapasitesinin üstünde yaptığı bilet satışı gerçekleştirir, bu uygulamaya `overbook` denir. Yolcu, bir sonraki uçuş ile seyahat eder ve yolcu memnuniyeti sağlanması adına, ek bilet yada maddi olarak ödüllendirilir.