Gizlilik Politikası

Şekil Resim Bir

Gizlilik Politikası

(Yürürlük Tarihi – Temmuz 2023)

Giriş

İSTANBUL VERİ BİLİMLERİ EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ. (“ISTDSA”). (“ISTDSA ” veya “biz”) bir video content eğitim hizmetleri şirketidir. 

Bu Gizlilik Politikası, (i) web sitelerimizi (“web siteleri”) kullandığınızda, ürünlerimizle, hizmetlerimizle veya uygulamalarımızla (“Hizmet”) herhangi bir şekilde etkileşim kurduğunuzda topladığımız bilgi türlerini; (ii) topladığımız bilgileri nasıl kullandığımızı; (iii) kiminle ve neden paylaştığımızı; ve (iv) bilgileri kullanımımızla ilgili sunduğumuz seçenekleri tanımlar. Ayrıca, bilgilerin güvenliğini korumak için aldığımız önlemleri ve gizlilik uygulamalarımız hakkında bizimle nasıl iletişime geçeceğinizi de açıklar.

Hangi Bilgileri Topluyoruz?

Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, sizi bir kişi olarak tanımlayan veya tanımlayabilecek bilgiler (“Kişisel Bilgiler”) dahil olmak üzere çeşitli türlerde bilgiler topluyoruz.

Bize Sağladığınız Bilgiler

Doğrudan bize gönderdiğiniz Kişisel Bilgilerinizi ve/veya Şirket Bilgilerinizi alır ve saklarız. Örneğin, Hizmetin bir kullanıcısı olarak kaydolduğunuzda, adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, fiziksel adresiniz, şirket adınız, şirket adresiniz ve şirket telefon numaranız gibi temel bilgileri gönderirsiniz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek bilgiler olan kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri sağlamanız gerekebilir; adınız, cinsiyetiniz, ikamet adresiniz, yaşınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz (bir şirket olması durumunda, şirketle alakalı benzer bilgiler de dahil).

Teknoloji Yoluyla Toplanan ve Saklanan Bilgiler

Hizmeti kullandığınızda

Video content içeriklerini kullandığınızda, bu hizmeti kullanırken sunulan paylaşımları içerir.

Web sitelerini kullandığınızda

Web sitelerimiz, cihazınızla ilgili belirli bilgileri otomatik olarak toplar. Bu bilgiler internet protokolü (IP) adreslerini, cihazın bulunduğu genel konumu ve tarayıcı bilgilerini içerebilir.

Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Bize sağladığınız bilgileri ve topladığımız bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanıyoruz:

  • Kullanıcı hesabınızı oluşturmak ve yönetmek.
  • Video content eğitim hizmetlerini size sağlamak
  • Sorularınıza ve yorumlarınıza yanıt vermek ve sizinle iletişim kurmak.
  • Size Hizmetle ilgili haberleri ve güncellemeleri göndermek.
  • Hizmetimizi sürdürmek, değerlendirmek ve iyileştirmek (yeni hizmetler geliştirmek; iletişimlerimizi yönetmek ve muhasebe, denetim ve diğer dahili işlevleri yerine getirmek dahil).
  • Veri analizleri yapmak.
  • Geçerli yasal gerekliliklere, ilgili endüstri standartlarına ve politikalarımıza uymak.
  • Size bildireceğimiz diğer herhangi bir amaç.
  • Yasalara uygun olan diğer amaçlar için.

Tanımlama bilgileri ve web işaretçileri aracılığıyla topladığımız tüm bilgilerin sahibi olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz.

Bilgilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi kimseye satmıyoruz veya kiralamıyoruz. Topladığımız bilgileri bu Gizlilik Politikası’nda açıklandığı şekilde veya bilgi sağlandığında başka şekilde ortaya çıkarabiliriz.

Satıcılar, Ortaklar ve Hizmet Sağlayıcılar

Bilgilerinizi, dijital kanallarımızı ölçmek ve izlemek amacıyla reklamcılık ve pazarlama ortaklarıyla, örneğin web sitesi analiz şirketleri (Google Analytics, Facebook Pixel, vb.), ve bilgi teknolojisi hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz.

Yasalara ve Güvenliğe Uygunluk

Kanunlar, düzenlemeler, mahkeme emri veya diğer devlet kurumları sebebiyle yapmamız gerektiğinde; anlaşmalarımızı uygulamak için; veya ISTDATA …. A.Ş.’nin, çalışanlarının veya kamunun haklarını, güvenliğini ve mülkiyetini korumak için topladığımız bilgilere erişebilir, inceleyebilir, koruyabilir ve ortaya çıkarabiliriz. Ayrıca herhangi bir resmi soruşturmada devlet kurumlarıyla işbirliği yapabiliriz ve bunu yaparken bilgileri ilgili kurumla paylaşabiliriz.

Kişisel verilerinizi, iyi niyet çerçevesinde, aşağıdakileri yapma yükümlülüğümüz olduğuna inandığımızda da paylaşabiliriz: (i) ulusal güvenliği sağlamak da dahil olmak üzere, kolluk kuvvetleri, düzenleyiciler, mahkemeler ve diğer kamu kurumlarının usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bilgi taleplerine yanıt vermek veya diğer yasa uygulama gereksinimleri; (ii) herhangi bir yasa, düzenleme, mahkeme celbi veya mahkeme kararına uymak; (iii) güvenlik tehditlerini, dolandırıcılığı veya diğer suç veya kötü niyetli etkinlikleri araştırmak ve önlemeye yardımcı olmak.

Kurumsal İşlemler

Herhangi bir şirket birleşmesi, konsolidasyon, yeniden yapılanma, hisse senedi ve/veya varlıkların satışı veya diğer kurumsal değişiklik veya finansman işlemleri dahil olmak üzere kurumsal işlemlerle bağlantılı bilgileri paylaşma hakkını saklı tutarız. Ayrıca bilgilerinizi bu Gizlilik Politikası’na uygun olarak ana şirketlerimiz, yan kuruluşlarımız ve/veya bağlı kuruluşlarımızla paylaşabiliriz.

Veri Depolama ve Güvenlik

Bilgi güvenliği bizim için önemlidir ve elimizde bulunan her türlü bilgiyi korumak için uygun teknik, organizasyonel ve idari güvenlik önlemleri kullanırız. Ancak, hiçbir web sitesi veya İnternet iletimi tamamen güvenli değildir ve yetkisiz erişim, bilgisayar korsanlığı, veri kaybı veya diğer ihlallerin asla gerçekleşmeyeceğini garanti edemeyiz. Bilgilerinizin güvenliği, hesap kullanıcı kimliklerinizi ve parolalarınızı korumanıza bağlıdır. Lütfen parolanızı doğru bir şekilde seçin ve koruyun, bilgisayarınıza veya cihazınıza erişimi sınırlayın ve kullanıcı kimliklerinizi veya parolalarınızı yetkisiz kişilere açıklamayın.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Gizlilik, süregelen bir sorumluluktur ve bu nedenle, bu Gizlilik Politikası’nı zaman zaman güncelleyeceğiz ve önemli değişiklikler olduğunda web sitemizde bir bildirim yayınlayacağız. Gizlilik Politikası’nda yapılan bu tür değişiklikleri gözden geçirmek için bu sayfayı periyodik olarak ziyaret etmelisiniz. Gizlilik Politikası’nda, gizlilik uygulamalarımızı önemli ölçüde değiştiren değişiklikler yaparsak, değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce bir e-posta göndermek veya kurumsal web sitemizde ve/veya sosyal medya sayfalarımızda bir bildirim yayınlamak gibi başka yollarla da sizi bilgilendirebiliriz.

İzlerin Takibi

Bu Gizlilik Politikasında belirtilen standartlara bağlı kalıyoruz ve tarayıcı isteklerini izlemiyoruz veya bunlara yanıt vermiyoruz.

Veri Sahibi Olarak Haklarımı Nasıl Kullanabilirim?

Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Bilgilere ve Şirket Bilgilerine erişmek, bunları gözden geçirmek, güncellemek, düzeltmek ve silmek ya da yürürlükteki yasalar kapsamında size sunulan diğer herhangi bir veri konusu hakkını kullanmak isterseniz, bize doğrudan şu adresten e-posta gönderebilirsiniz: info@istdsa.com

Gizlilik ekibimiz talebinizi inceleyecek ve size mümkün olan en kısa sürede yanıt verecektir.

Lütfen, herhangi bir kişiyi tanımlamayan toplu ve tanımlanmamış Kişisel Bilgileri kullanmaya devam edebileceğimizi ve ayrıca bilgilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek, Kişisel Bilgilerin toplandığı işlemleri tamamlamak ve anlaşmalarımızı uygulamak için gerektiği gibi saklayıp kullanabileceğimizi unutmayın.

Uygulanabilirlik; Feragat etmeme

Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasa, kural, düzenleme veya emir ile çelişmesi veya herhangi bir hükmün yetkili yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz kılınması durumunda, söz konusu hüküm, orijinal niyet ve bu Gizlilik Politikası’nın geri kalanı tam olarak yürürlükte kalacaktır. Gizlilik Politikası’nın herhangi bir hükmünün yerine getirilmesinde ısrar etmememiz veya uygulayamamamız ya da Gizlilik Politikası kapsamındaki herhangi bir hakkımızı kullanmamamız, bu tür bir hükme itiraz etme veya hakkımızı iddia etme veya bunlara güvenme hakkımızdan feragat olarak yorumlanmayacaktır, uygulanmayan hüküm aynı şekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İletişim

Bu Gizlilik Politikası veya kişisel ve şirket verileriniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen info@istdsa.com mail  adresinden bizimle iletişime geçin.