SQL Fonksiyonları Kılavuzu

Şekil Resim Bir
SQL Fonksiyonları Kılavuzu

İçindekiler

SQL Fonksiyonları
Aggregate Fonksiyonlar
String Fonksiyonlar
Matematiksel Fonksiyonlar
Tarih ve Saat Fonksiyonları

Aggregate Fonksiyonları

Aggregate fonksiyonları, SQL ve veritabanı sorgu dillerinde kullanılan verinin istatiksel
bilgilerini elde etmek,verileri gruplamak,filtreleme yapmak için kullanılır. Yaygın olarak
kullanılan aggregate fonksiyonlarının kullanım amacını ve örnek kullanımına göz atalım.

MIN: Bu fonksiyon bir sayısal sütundaki en küçük değeri döndürür.
MAX:Bu fonksiyon bir sayısal sütundaki en büyük değeri döndürür.
VARIANCE: Bir sayısal sütundaki değerlerin varyansını hesaplar.
STDDEV: Bir sayısal sütundaki değerlerin standart sapmasını hesaplar.
MEDIAN: Bir sayısal sütundaki değerlerin ortanca değerini hesaplar.
FIRST: Bir sütundaki ilk değeri döndürür.
LAST:Bir sütundaki son değeri döndürür.

Yukarıda belirtiğimiz fonksiyonları kullanırken temel kod dizilimi şu şekildedir:

İki sütun arasında yapacağımız hesaplamalarda yaygın olarak kullanılan aggregate
fonksiyonlar şunlardır:

String Fonskiyonlar

String fonksiyonlar, string sütunlar üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan fonksiyonlardır.
Metinler ile ilgili işlemler yapmak için kullanılır. Yaygın kullanılan string fonksiyonlar
aşağıda listelenmiştir.

Matematiksel Fonksiyonlar

Matematik fonksiyonları ile matematiksel işlemleri hızlı ve pratik şekilde hesaplatabilirsiniz.
Yaygın kullanılan matematik fonksiyonları şunlardır;

ABS:Bir sayının mutlak değerini hesaplamak için kullanılır.
CEILING: Bir sayıdan büyük veya ona eşit olan en küçük tamsayı değerine yuvarlar.
FLOOR: Bir sayıdan küçük veya ona eşit olan en büyük tamsayı değerine yuvarlar.
SIGN:Bir sayının işaretini döndürür (-1, 0 veya 1).
LOG:Bir sayının doğal logaritmasını döndürür.
EXP:Bir sayının e tabanında üssünü alır.

Tarih ve Saat Fonksiyonları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir