Veri Yetenek Geliştirme Programları

Şekil Resim Bir

Veri Alanında Yeteneklerinizi Geliştiriyoruz!

Kısa süreli eğitimlerle veri alanında eksik olduğunuz konularda gelişme imkanı sağlıyoruz.

Veri Alanında Yeteneklerinizi Geliştiriyoruz!

Veri Yetenek Geliştirme Programları

Veri Yetenek Geliştirme Programları kapsamında tasarladığımız kısa süreli eğitimleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Veri ile ilgili farklı alanlara odaklanan bu eğitimler, katılımcılarımıza hızlı ve etkili bir şekilde önemli beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda katılabileceğiniz Şubat 2024 Veri Yetenek Geliştirme Programları Tarih ve Ücretleri

Fiyat ve Tarihler


Veri Bilimi İçin İstatistik Eğitimi - 15 Şubat - 3 Saat- 4.500 TL
Temel SQL Eğitimi - 22/23 Şubat - 10 Saat - 15.000 TL
Hızlandırılmış Docker Eğitimi - 26 Şubat - 6 Saat - 9.000 TL
Zaman Serisi Analizi - 16 Şubat - 7 Saat - 10.000 TL 
ML Flow - 28 Şubat - 6.000 TL 

Başvuru Formu: 
https://forms.gle/KJv3zdHuZrpoKWt3A

Eğitim Detayları


  • Online 

  • Süre : 4 saat

 • Giriş
Veri bilimi, sadece büyük veri setleriyle çalışma yeteneği değil, aynı zamanda bu verilerden anlam çıkarma ve doğru sonuçlar elde etme yeteneğiyle de ilgilidir. İstatistik, veri bilimcilerin bu hedeflere ulaşmalarında kilit bir rol oynar. İstatistiksel yöntemlerle veriyi anlamak ve yorumlamak, veri bilimi projelerinin başarısı için temel bir unsur haline gelmiştir. Bu eğitim, Veri bilimine farklı bir alandan gelerek başlamak isteyen, istatistiğe yeni başlayanlar uygun bir öğrenme ortamı sunacaktır makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesi, takibi ve yönetimi giderek karmaşık hale gelmektedir. 

Eğitim İçerikleri

 

Bölüm 1:Temel İstatistik Kavramları
          • Popülasyon ve Örneklem 
         • Temel Veri Tipleri
         • Merkezi Eğilim Ölçüleri
         • Merkezi Dağılım Ölçüleri 
Bölüm 2: Dağılımlar ve Matemaiksel Teoremler 
        • Çarpıklık & Basıklık
        • Merkezi Limit Teoremi 
        • Büyük Sayılar Kanunu 
 Bölüm 3: Korelasyon ve Nedensellik 
        • Korelasyon nedir , nasıl yorumlanır 
       • Nedensellik Kavramı
Bölüm 4: Hipotez Testleri 
        • Hipotez Testi Mantığı

       • Temel Kavramları
       • Ki- Kare Testi 
 
       • Bağımsız Gruplar T-Test
 

Eğitim Detayları


  • Online 

  • Süre : 10 saat

 • Giriş
Bilgileri ilişkisel bir veri tabanında depolamak ve işlemek için kullanılan bir programlama dili olan SQL için temel sql eğitimi, IT sekötöründe çalışan kişilerin bilmesi gereken en temel yeteneklerdendir. Eğitim sonunda katılımcılarımız ,veri tabanı kavramlarını, ve SQL sorgulama dilini öğrenecekler ve SQL ile veri tabanı işlemleri yapma konularında bilgi sahibi olacaklardır. 
Eğitim İçerikleri
 

 Basit Select İşlemleri

Where İşlemleri

Group By İşlemleri

Join İşlemleri

Subquery İşlemleri

Insert, Update, Delete İşlemleri

View İşlemleri 

Window Fonksiyonlar

Eğitim Detayları


  • Online 

  • Süre : 6 saat

 • Giriş
Docker ile sanallaştırma ve konteynerleştirme teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için hazırlanan bu eğitimde
Docker ile ilgili temel konular anlatılacaktır.
Docker çıkış noktası olarak, uygulamaların hızlı bir şekilde dağıtılmasını, test edilmesini ve uygulama bağımlılıklarının izole
edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir platformdur ve sekötörde oldukça popülerdir.
Bu eğitimde katılımcılarımıza Docker ile ilgili temel konular anlatılacak ve örnek uygulamalar üzerinde çalışmalar yapılacaktır.
Eğitim İçerikleri

•Container Mantığı

•Docker Image

•Docker File

•Docker Network

•Docker Compose

Eğitim Detayları


  • Online 

  • Süre : 7 saat

 • Giriş
Zaman serisi analizi, günümüzde birçok sektörde veri bilimi ve analitik uygulamalarında önemli bir rol oynamaktadır. Zaman
içindeki değişimleri anlamak, gelecekteki olayları tahmin etmek ve geçmiş verilerden öğrenmek için kullanılan güçlü bir analitik
yöntemdir. Python dilinin geniş kütüphane ve araçları, zaman serisi verilerinin etkili bir şekilde analiz edilmesini sağlar. Bu
eğitimde, katılımcılara zaman serisi analizi konusunda temel bilgilerin yanı sıra Python programlama dilini kullanarak bu analizleri nasıl gerçekleştirebilecekleri detaylı bir şekilde öğretilecektir.
Zaman serisi analizi, finans, sağlık, enerji, perakende ve birçok diğer sektörde karar alıcıların stratejik kararlarını desteklemek
için güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu eğitim, katılımcılara zaman serisi verilerinin analizinde Python’un gücünü keşfetme ve bu becerileri gerçek dünya uygulamalarında kullanma fırsatı sunacaktır.
Eğitim İçerikleri
 
Zaman Verileriyle Çalışma 
Zaman Verilerini Görselleştirme
Zaman Serilerinde Temel Hesaplamalar
Zaman Serilerinde Temel Kavramlar
Zaman Serilerinde Korelasyon Analizle

Eğitim Detayları


  • Online 

  • Süre : 4 saat

 • Giriş
Makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesi, takibi ve yönetimi giderek karmaşık hale gelmektedir. MLflow, bu zorlukları aşmak
ve end-to-end bir makine öğrenimi sürecini daha yönetilebilir kılmak amacıyla tasarlanmış açık kaynaklı bir platformdur.
MLflow, model geliştirme, eğitim, değerlendirme ve takip aşamalarını tek bir kapsamlı çatı altında birleştirerek, projeler arası
geçişleri kolaylaştırır ve iş akışlarınızı daha şeffaf hale getirir.
Bu eğitim, MLflow’un temel konseptlerini ve kullanımını kapsayarak, katılımcılara makine öğrenimi projelerini daha etkili bir
şekilde yönetme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Katılımcının temel düzeyde Python programlama ve Makine Öğrenmesi bilgisine sahip olması gerekmektedir!
Eğitim İçerikleri
• MLOPS Nedir ve Neden Önemlidir? 
•MLflow Nedir ve Hangi Amaçlar Doğrultusunda Kullanılır?
•MLflow Tracking
•MLflow Models
•MLflow Model Registry
•MLflow Projects