Kurumsal Programlar

Şekil Resim Bir

İş kurmanızı veya geliştirmenizi sağlayan veri bilimi eğitimi.

Kullanım gerekliliklerinizi, altyapınızı ve birikiminizi en iyi çalışanlarınız bilir. Verdiğimiz eğitimle eksiklerinizi gidermenizi ve çatınızın altında zaten bulunan iş potansiyelinden faydalanmasını sağlıyoruz.

İş kurmanızı veya geliştirmenizi sağlayan veri bilimi eğitimi.

Istanbul Data Science Academy Avantajları

 Müfredat uzmanlarımız, yalnızca bilginin transfer edilmesi için değil, aynı zamanda öğrenmeye liderlik edilmesini sağlayan dersler geliştirmek için partnerlerimizle birlikte çalışmaktadır. Diğer avantajlar? Endüstrinin tek akredite ve kapsamlı veri bilimi başlangıç eğitimini veriyoruz.İki konuda uzmanız: öğrenme bilimi ve iş amaçlı veri bilimi.Öğrencilerimize işletme ve endüstriye özgü bir bakış açısı kazandırmak için, öğrenmelerini pratik iş problemleri ve projeleri üzerinden gerçekleştiriyoruz. Böylece, öğrencilerimiz sadece veri analizi yapmakla kalmaz, aynı zamanda işletme stratejilerine de katkıda bulunacak bilgi ve becerileri edinirler.

Istanbul Data Science Academy'nin Sunduğu Hizmetler

İstanbul Data Science Academy olarak müşterilerimizin ihtiyacına yönelik özel tasarlanmış eğitimler sunuyoruz.Çalışanlarınızın teknik yetkinliğini arttırmak ve kurumunuzun yetenek gelişimine destek olmak için eğitim programları tasarlıyoruz.Eğitimlerimiz, pratik iş problemlerini çözmeye yönelik uygulamalı projeler ve gerçek dünya senaryoları üzerine odaklanarak, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlıyoruz. Böylece, müşterilerimizin işletme performanslarını arttırmalarına yardımcı oluyoruz.

Verdiğimiz Eğitimler

Shape Image

YAPAY ZEKA OKULU – DATA SCIENCE BOOTCAMP

  Teori ve pratik ile geleneksel öğretimi proje tabanlı bir yaklaşımla birleştiren programımız, öğrencilerimizin programdan mezun olduktan sonra veri alanında bir kariyere geçiş yapabilmelerini sağlayacak, gerçek veri kullanarak sahaya dair problemler üzerine çalıştıkları beş projelik bir portföy oluşturmalarını sağlar.
Shape Image

Veri Bilimine Giriş ve Keşifsel Veri Analizi

  Bu eğitimin amacı, keşif amaçlı veri analizinin temellerini ve bu analizleri Python kütüphanelerinden yararlanarak daha gelişmiş analizleri haline nasıl dönüştürecekleri öğretmektir. Kod yazmak için Jupyter Notebook kullanarak, Pandas Python paketiyle keşifsel veri analizi yaparak ve Matplotlib gibi paketlerle sonuçları görselleştirerek ilk veri bilimi projesi baştan sona tamamlanır.
Shape Image

Lineer Regresyon ve Veri Kazıma

  Bu eğitimin amacı, lineer regresyon, özellik mühendisliği ve çapraz doğrulamanın temellerini ve web'de nasıl çizileceğini öğrenilmesini sağlamaktır. Daha sonra, düzenlileştirme (regularization) gibi daha gelişmiş doğrusal regresyon konularına geçiş yapılır ve zaman serisi regresyon yöntemlerine giriş yapılır.
Shape Image

Sınıflandırma ve Etkileşimli Gösterge Tabloları

  Bu eğitimin amacı, ilişkisel veritabanlarına odaklanarak verileri elde etmenin, temizlemenin ve sürdürmenin ek yollarını öğretmektir. İlişkisel veritabanlarını sorgulamak için SQL dili üzerinde çalışılır.
Shape Image

Doğal Dil İşleme ve Denetimsiz (Unsupervised) Öğrenme

  Bu eğitimin amacı, API'ler ve çevrimiçi veritabanı sunucuları ile metin verilerini incelemektir. NoSQL veritabanları hakkında bilgi edinilir ve MongoDB'yi kullanılmaya başlanır. Kümeleme yöntemleri, NLP algoritmaları, K-Means ve SVD, Temel Bileşen Analizi (PCA) gibi boyut azaltma tekniklerini kapsayan kümeleme algoritmaları için denetimsiz öğrenme üzerine çalışılır.
Shape Image

Büyük Veri

  Bu eğitimin amacı, derin öğrenme algoritmaları üzerine tartışmak, öneri sistemleri üzerine bilgi edinmek ve büyük veri teknolojilerine dair farkındalık kazandırmaktır.
Shape Image

Veri Okuryazarlığı

  Veri Okuryazarlığı; veriyi okuyabilmek, veri ile çalışabilmek, veriyi analiz edebilmek ve veriyi kullanarak iletişim kurabilmek veya veriyi kullanarak tartışabilmek kavramları ile tanımlanabilir. Veri okuryazarlığı eğitimlerimiz ile katılımcılarımıza teorik bilginin yanı sıra farklı sektörlerden örneklerle ve «no code ai» araçları ile kod yazmadan veri setleri üzerinde eğitmen eşliğinde uygulama yaparak veri okuryazarlığı yetkinliği kazandırmak hedeflenir.
Shape Image

Veri Okuryazarlığı & Veri Görselleştirme

  Veri okuryazarlığı günümüzde her alandaki çalışanların sahip olması gereken önemli bir yetenektir. Veriyi okuyabilen, anlayabilen, çıkarımlar yaparak bu çıkarımları tartışabilen kişilerdir. Yaptığı analizlerin sonucunu etkili şekilde paylaşmak veri ile çalışmanın önemli bir aşamasıdır. Tüm bunlara ek olarak veri görselleştirme, veri odaklı bulguları iletmek, analizleri motive etmek ve kusurları tespit etmek için güçlü bir yol sağlamaktadır.
Shape Image

Sunum Teknikleri ve Veri Görselleştirme

  Veri ile ilgili çalışmanın son ve en önemli aşaması yaptığımız analizleri, elde ettiğimiz çıktıları hedef kitleyle etkili bir şekilde paylaşmaktır.Bunun için de sunumun doğru tekniklerle , karşı tarafın ilgisini çekecek şekilde yapılması en az yapılan analizler kadar önemlidir. Yaptığımız çalışmalarda istatistiksel görsel yöntemlerin sunuma eklenmesi , sunumumuzun kalitesini ve anlaşırlığını arttırması açısından ciddi bir katkı sağlar.

Kurumsal Eğitimlere Kayıt Olmak İçin

İstanbul Data Science Academy'nin kurumsal eğitimlerine kayıt olmak için, web sitemizde yer alan iletişim formunu doldurabilir ya da bizimle iletişime geçerek, ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş eğitim programları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Hemen İletişime Geçin