#AWS

Günlük Hayatta Veri Bilimi

Veri Biliminin Günlük Hayatımıza Etkileri Veri bilimi, alışveriş yapma, iletişim kurma ve karar verme süreçlerimizi etkileyen günlükyaşantımızın ayrılmaz bir parçası